RELAXACE

MUDr. Šedivý
„Pokud se cvičenec nenaučí relaxovat, neměl by vůbec postupovat dál. Lidé často cvičí ásany bez relaxace, pak je to ovšem gymnastické cvičení a ne ásana. Má jistě také určitý smysl, ale vnitřní působení ásany se nedostaví. Takový člověk na to možná po létech cvičení příide, ale ztrácí tím zbytečně mnoho času. Proto věnujeme zvládnutí relaxace hned na začátku učení hodně úsilí.“
Jóga očima lékaře

Na rozdíl od gymnastických cvičení se ásany provádějí pomalu, abychom je mohli vědomě procítit. Není důležitá kvantita, ale kvalita provedení. Před cvičením, mezi jednotlivými cviky a po něm má být zařazena fáze vědomého tělesného i duševního uvolnění.

DÝCHÁNÍ

Pokud sladíme dech s pohybem, je průběh pohybu harmonický. Dýchání se prohlubuje a dochází k povzbuzení krevního oběhu i látkové výměny. Pomocí dechu můžeme znásobit i svalové uvolnění.