„Mluvíte o vidění a poznávání světa. Ale nepoznáváte-li sebe sama, poznávající subjekt – bez něhož není poznání objektu -, jak můžete poznat pravou povahu světa, poznávaného objektu? Bezpochyby, objekty působí na tělo a smyslové orgány, ale je to vaše tělo, co si klade otázku?..“

„Dokud se člověk nevydá na cestu pátrání po átmanu, dotud mu budou .pochybnosti a nejistota kráčet v patách po celý život.“

„Žádnou otázku nelze rozřešit bez sebepoznání. Je-li realizováno nejvlastnější JÁ, vše se stává jasným a všechny problémy jsou rozřešeny.!